Deutsch

 • Home

 • Call for Papers

 • Wettbewerb

 • Anmeldung

 • Tagungsort

 • Programm

 • Kontakt

 • Begutachter

 • Sponsoren

 •  

   

  Technische Universität Wien - Vienna University of Technology

   

  Austrochip 2005 Conference Chair

  Nikolaus Kerö, Peter Rössler

  Institute of Computer Technology
  Vienna University of Technology
  Gusshausstrasse 27-29/E384, 1040 Vienna, Austria

  E-Mail: contact@austrochip.at
  Phone: +43-1-58801-38401
  Fax: +43-1-58801-38499

  English

 • Home

 • Call for Papers

 • Contest

 • Registration

 • Venue

 • Program

 • Contact

 • Reviewers

 • Sponsors

 •  

   

  Institut für Computertechnik - Institute of Computer Technology